top of page

Kvalitetskontroll

metal curved edge with threaded hole_edited_edited_edited.png

Sikkerhetssystemer

Frekhaug Maskinering har etablert gode kvalitet og sikkerhetssystemer.
Dette betyr for oss:

  • Etablerte, gode prosesser

  • Klare ansvarsforhold

  • Nødvendig opplæring og kompetanse

  • Definerte mål for kvalitet og HMS

  • Kontinuerlig overvåkning og forbedring av eksisterende prosesser

bottom of page