Kvalitetskontroll

Vi har en egen måleavdeling med utstyr til å kvalitetsmåle

og sertifisere produkter; før produktene sendes til kunden

går de gjennom kvalitetsprosesser som sikrer at vi leverer

i henhold til forventning.

Frekhaug Maskinering har etablert gode kvalitet og sikkerhetssystemer.
Dette betyr for oss:

 

  • Etablerte, gode prosesser

  • Klare ansvarsforhold

  • Nødvendig opplæring og kompetanse

  • Definerte mål for kvalitet og HMS

  • Kontinuerlig overvåking og forbedring av eksisterende prosesser

Image by Greg Rosenke